karate school BUDORA - karate and physical training workouts for everyone

If several family members play sports in our club, we apply family discounts >>>

Projects are being implemented

With the start of the 2022-2023 mm season, the project "Methodical interactive material for the development of healthy lifestyle habits, promotion of physical activity and strengthening of emotional health, intended for school-age children and their parents" was implemented by the sports club "Budora". The methodology developed during the project will help solve the health problems of Lithuanian schoolchildren, promoting their physical activity and healthy lifestyle.
The need and relevance of the project is reflected in the health problems of Lithuanian schoolchildren. Institute of Hygiene in 2021 The study revealed that even 21.7 percent of children and adult students attending educational institutions in the 2020-2021 academic year. overweight, 14.8 percent of them. overweight and 6.9 percent. - obesity. The most overweight students were found in the age group of 7-17 years. in the age group - as much as 25.7 percent. This problem is caused by too little physical activity and eating habits.
The following recommendations will be presented in the methodological material developed by the experts of the "Budora" sports club together with external partners, taking into account the age groups of the children:
• the
nature of physical activity activities, the duration of the exercises and the recommended loads,
• the basics, principles and advice of a healthy diet,
• recommendations for strengthening children's emotional health and preventing psychological problems, taking into account children's age groups.
In addition, in order to verify the effectiveness of the methodology being developed, groups of schoolchildren of different ages playing sports in the Baltupiai program will be invited to participate in a program that includes general physical activity activities, healthy nutrition and emotional health recommendations. Also in October-November. free seminars will be held for parents of students, led by licensed physical education, nutrition and emotional health specialists with many years of experience. During the seminars, the most relevant problems of students' healthy lifestyle faced by parents raising children of various ages - from 7 to 18 years old - will be reviewed, and parents will be introduced to the principles of healthy nutrition, physical activity and recommendations for ensuring good emotional health.

The goal of the project is to create methodical interactive material for the development of healthy lifestyle habits of schoolchildren, promotion of physical activity and strengthening of emotional health, involving parents of schoolchildren, intended for public health specialists and other specialists working in the field of children's health promotion.

Project activities:
• preparation of methodological material;
• consultations for the project team;
• creation of interactive material;
• training of trainers;
• work in student groups;
• consultations and training for schoolchildren and their parents;
• dissemination of information.

The duration of the project is 4 months, ending on 12/01/2022.
The project, initiated by the Ministry of Health, is financed with the 2022 funds of the State Public Health Strengthening Fund. The funding allocated for the implementation of the project is EUR 44,921.70.
Project partners: Lithuanian Sports University, Vilnius Baltupių Progymnasium, Doctor of Biomedical Sciences Artūras Sujeta, Counselor of Families, Couples and Parenting, Cognitive and Behavioral Therapy Vaidas Arvasevičius.


Association Sporto klubas Budora implements EU structural funds-financed project no. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0470 "E. implementation of the commercial model Association Sporto klubas Budora". The total value of the project is EUR 64,980.00, of which EUR 48,735.00 is the European Regional Development Fund.
Support for the implementation of the project was provided in accordance with priority 13 of the 2014-2020 European Union funds investment action program "Promotion of actions to overcome the crisis caused by the COVID-19 pandemic and preparation for environmentally friendly, digital and sustainable economic recovery" No. 13.1.1-LVPA-K-860 "E. business model for COVID-19". The project is financed by the European Regional Development Fund. Funded as part of the European Union's response to the COVID-19 pandemic.
Sports club Budora - since 2006 Kyokushin karate school "Budora" is managed in Vilnius. The sports club is one of the largest and most innovative Kyokushin karate clubs in Lithuania, uniting over 1,000 members and holding training sessions at various school and pre-school educational institutions in Vilnius, Grigiškės, Trakai Vokė and Molėtai. The company aims to provide the highest quality services and offer solutions covering various customer needs. One of the company's most expanding services is a sports training service.
Currently, selling club services is done in a number of different ways, none of which are properly automated. The club needs a unified e-mail. a trading platform system where customers could order all services and pay for them in one place without the help of company employees. Not having the ability to manage the entire process of ordering services by e-mail. In this way, the company limited the circle of potential customers and, at the same time, the growth of the company's income.
In order to increase competitiveness, attract more customers and serve them more efficiently, and expand sales, the company decided to digitize customer service processes and sell its services using e-commerce solutions.
This project is innovative in that an e-commerce platform will be created using the most advanced information technologies, providing new opportunities for innovative sales of services.
The implemented project will allow the company to sell its services more efficiently, it will ensure faster and better customer service, the shortened service sales time will allow serving more customers, which will ensure the growth of the company's income.
The project implementation period is from 2022. February. until 2023 February.

Vilnius city municipality is a long-term and permanent sponsor of our sports club. 

2022–2024 m. VšĮ Budora įgyvendina Vilniaus m. sav. projektą „Sporto klubo Budora aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas“ (Sutartis 2022-01-06, Nr. A291-14/22) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 30-2147/21. Projekto trukmė – 3 metai. Šiuo projektu siekiama sustiprinti klubo aukšto meistriškumo sportininkų rengimo bazę, įgyvendinti vaikų ir jaunimo fizinio ugdymo programą, didinti karatė kiokušin sporto šakos žinomumą ir prieinamumą. Projekto dalyviai – Budora klubo sportininkai, Vilniaus moksleiviai ir Vilniaus miesto bendruomenė. Projektas prisidės prie visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo, turės socialinį poveikį ir atliks šviečiamąjį vaidmenį. Projekto įgyvendinimas sustiprins Budora klubo pajėgumus, padės išugdyti daugiau aukšto meistriškumo sportininkų, įgalins plėsti veiklą ir teikti kokybiškas paslaugas Vilniaus gyventojams.

2018 – 2021 m. įgyvendino penkis Vilniaus sav. finansuotus projektus: Vaikų vasaros poilsio programos projektai, kurių pagalba surengė dienos sporto stovyklas vasaros ir moksleivių atostogų metu.

2018 m. Vilniaus sav. Kūno kultūros ir sporto programos projektą „Įvairių amžiaus grupių vaikų pasirengimas ir dalyvavimas 2018 metų Lietuvos ir Europos čempionatuose“ (Sutarties Nr. A291-1017/18(2.2.1.95-TD2), kurio metu buvo įsigytas sportinis inventorius.

2019–2021 m. Vilniaus sav. projektą „Kiokušin karatė sporto profesionalų ugdymas Vilniaus mieste“ (Sutarties Nr. A291- 731-2019) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 30-568/19 „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos projektams“). Projekto trukmė – 3 metai, gautos lėšos skirtos Budora klubo sportininkų pasirengimui Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatams.

2020 m. Vilniaus sav. finansuojamus projektus: „Vilniaus jaunimo savanorystės skatinimas bei emocinės ir fizinės sveikatos ugdymas, įgyvendinant sporto klubo Budora jaunųjų trenerių (asistentų) ugdymo programą“, kurio metu buvo siekiama įtraukti Vilniaus jaunimą į sportinę veiklą, skatinti savanorystę, supažindinti su trenerio darbu, sudominti karjeros galimybėmis, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Sporto inventoriaus įsigijimas sporto klubo Budora paslaugų plėtrai“ (Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1164). Sporto klubas Budora šiuo projektu siekia skatinti Vilniaus gyventojų fizinį aktyvumą, sukurdamas kokybišką ir saugią aplinką fizinio lavinimo veiklai Baltupių progimnazijoje. Projekto metu įsigyjamas sporto inventorius bus skirtas Baltupių progimnazijos salei aprūpinti, kuri šiuo metu baigiama įrengti. Sporto inventorius yra skirtas fizinio rengimo treniruotėms vaikų ir suaugusiųjų grupėse. Fizinio rengimo treniruotės puikiai lavina kūną, didina fizinį pajėgumą ir ištvermę, pritaikomos visoms amžiaus grupėms ir grupiniams, ir individualiems užsiėmimams. Projekto metu Baltupių sporto bazėje tris kartus per savaitę bus organizuojamos nemokamos fizinio rengimo treniruotės vaikams, suaugusiems ir šeimoms. Treniruočių tikslas – įtraukti Baltupių gyventojus į fizinio aktyvumo veiklas, palaikyti reguliarią fizinio aktyvumo veiklą ir tęstinumą, pritraukti lankytojus į atnaujintą sporto bazę.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijos tobulinimas, įgyvendinant karatė ir fizinio ugdymo programą sporto klube Budora“ (Nr. SRF-KT-2021-1-0975). Šiuo projektu siekiama tobulinti sporto klubo administracijos, trenerių ir asistentų kvalifikaciją, įgyvendinant vaikų karatė ir fizinio ugdymo programą. Dirbant su vaikais, reikia ne tik gerai išmanyti vaikų fiziologiją ir anatomiją, bet ir būti puikiu pedagogu ir psichologu, turėti organizacinių gebėjimų. Projekto metu Vilniaus ir Molėtų ugdymo įstaigose bus diegiama nauja, mokslinėmis žiniomis pagrįsta vaikų karatė ir fizinio ugdymo metodika, adaptuota skirtingo amžiaus bei fizinio pajėgumo vaikams.  Į ugdymo procesą bus įtraukiami vaikų tėvai ir globėjai, sudarant galimybę nuolat stebėti vaiko pažangą, suteikiant reikalingas konsultacijas, atskleidžiant reguliaraus fizinio aktyvumo nauda vaiko fizinei bei psichinei sveikatai, asmeninei, šeimos ir bendruomenės gerovei, informuojant apie gerąsias praktikas ir sveikos gyvensenos principus.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Sporto ir sveikatingumo propagavimas Vilniaus visuomenėje“ (Nr. SRF-SRO-2021-1-1196). Šio projekto idėja – didelio masto sporto renginio organizavimas Vilniaus miesto gyventojams. Šio renginio tikslai – įtraukti visuomenę į fizinio aktyvumo veiklas, pasiūlyti aktyvų laisvalaikį šeimoms, supažindinti su karatė sportu, sudominti fizinio lavinimo veikla. Sporto renginio metu bus pristatoma karatė sporto technika ir grožis, organizuojamos rungtys, žaidimai ir užduotys šeimoms, aktyvios pramogos vaikams, vykdoma švietėjiška veikla apie sporto naudą organizmui. Masiniai vieši fizinio aktyvumo renginiai pritraukia daug lankytojų, turi skatinamąjį poveikį visuomenei ir yra puiki sporto informacijos sklaidos priemonė, nes vizualiniais, teoriniais ir praktiniais metodais skatina dalyvius užsiimti sveikatai naudinga veikla, taip didindami visuomenės fizinio aktyvumo raštingumą ir visų amžiaus grupių fizinį aktyvumą.

Sporto klubas „Budora“ sėkmingai įgyvendino valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Budoros taurės varžybos“ (Nr. SRF-SRO-2020-1-0176). Projektą administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas.  Karatė mokyklos „Budora“ projekto tikslas – didinti karatė sporto žinomumą ir masiškumą, stiprinti Lietuvos karatė sporto bendruomenę, ugdyti sportininkų meistriškumą ir motyvaciją siekiant aukščiausių sportinių rezultatų. Varžybos Vilniuje visada pritraukia daug dalyvių iš kitų miestų, nes suteikia galimybę varžytis su stipriausiais sostinės klubais, įgyti patirties, konkurencingumo. Projektas prisidės prie Lietuvos karatė sporto klubų bendradarbiavo, bendruomeniškų ryšių palaikymo, karatė sporto puoselėjimo ir Lietuvos karatė bendruomenės stiprinimo. Vaikai ir jaunimas dalyvaus projekto veiklose kaip sporto renginių dalyviai, varžybų teisėjai, asistentai ir savanoriai, padėsiantys organizuoti sporto renginį.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina bendrai valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Karatė mokyklos Budora sporto bazės plėtra“ (SP2019-1-144). Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sveiką gyvenseną per kūno kultūrą ir sportą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. Šio tikslo siekiama plečiant ir stiprinant Budora sporto bazę, didinant paslaugų asortimentą, skleidžiant informaciją apie sporto naudą, sukuriant galimybę įvairioms socialinėms grupėms dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Projekto metu įrengta moderni sporto bazė Baltupių progimnazijos patalpose, sukurtos sąlygos įvairaus amžiaus, įvairių socialinių grupių fizinio aktyvumo veikloms. Projektas taip pat prisideda prie neįgaliųjų sporto plėtros – atnaujinama sporto bazė pritaikyta žmonių, turinčių judėjimo negalią, fizinio aktyvumo veikloms.

Sporto klubas „Budora“ sėkmingai baigė įgyvendinti valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Sporto inventoriaus įsigijimas karatė mokyklos Budora paslaugų kokybės gerinimui“ (Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0284). Projektą administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Projekto tikslas –skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, sukuriant kokybišką aplinką ir tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai bei stiprinant Lietuvos sportininkų aukšto meistriškumo rengimo bazę. Projekto metu pasiekti pagrindiniai uždaviniai – įsigytas sporto ir specialusis karatė inventorius. Šiuo projektu karatė mokykla Budora gerina sporto infrastruktūros kokybę – tinkamas inventorius didina klubo narių motyvaciją, padeda pritraukti naujų narių, suteikia tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai. Specialus karatė inventorius pagerina jaunųjų sportininkų ugdymo sąlygas, užtikrina profesionalių sportininkų treniruočių kokybę, padeda didinti meistriškumą ir siekti aukštų rezultatų nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.Projektas: Siek sportinių aukštumų su karatė mokykla Budora
Tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą bei užimtumą Molėtų r. savivaldybėje
Uždaviniai: Įtraukti vaikus ir jaunimą į sportinę veiklą, sudaryti saugias sąlygas sportuoti, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, įtraukti tėvus į vaikų fizinį ugdymą.
Šiuo projektu siekiama skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą ir didinti užimtumą, kryptingai įtraukiant į sporto veiklas. Karatė sportas puikiai tinka įvairaus amžiaus vaikų fiziniam ugdymui, nes stiprina organizmą, didina ištvermę, gerina koordinaciją bei turi auklėjamąjį poveikį – ugdo dvasios stiprybę, pasitikėjimą savo jėgomis, savarankiškumą bei pagarbą vyresniesiems.