karatė mokykla BUDORA - karatė ir fizinio rengimo treniruotės visiems

Mūsų klube sportuojant keliems šeimos nariams, taikome šeimos nuolaidas >>>

VšĮ BUDORA, įmonės kodas 300602141, Panerių 51-223, Vilnius,
el. paštas info@budora.lt, tel. 8 672 08029

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja sporto klubo „Budora“ elektroninės parduotuvės (toliau – „Budora“) pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. paštu nurodydami savo asmens duomenis parduotuvėje, sutinkate, kad Budora juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Prekes įsipareigojame parduoti ne jaunesniems kaip 18 metų fiziniams asmenims. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Budora vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems tokia teisė suteikta.

2.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. Budora gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.2.1
. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas);

2.2.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu ar pristatymu;

2.2.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją tretiesiems asmenims, tik siekdamas 2.2 punkto tikslų.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Duomenų pateikimo taisyklės

4.1. Savo paskyros formoje turite pateikti išsamią, išsamią ir tikslią informaciją apie save. Jei paskyros formoje pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę panaikinti Jūsų paskyrą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybę naudotis internetine parduotuve.

5. Asmens duomenų keitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti bei išsaugoti savo informaciją prisijungę prie Budora el. asmeninės sąskaitos parduotuvėje.

6. Slapukai

6.1. Kad Jūsų naudojimasis internetine parduotuve būtų greitesnis ir patogesnis, Budora naudoja slapukus. Slapukai yra nedideli failai, kurie siunčiami ir įdiegiami jūsų kompiuteryje.

6.2. „Budora“ naudoja įdiegtą informaciją Jūsų tapatybei nustatyti ir lankomumo elektroninėje parduotuvėje statistikai stebėti. Naršyklėje turite galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įdiegia Budora, ir ištrinti kai kuriuos ar visus įdiegtus slapukus.

6.3. Naudodamiesi internetine parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų saugomi Budora pateikti slapukai. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros elektroninės parduotuvės funkcijos jums gali neveikti.

7. Privatumo politikos pakeitimai ir baigiamosios nuostatos.

7.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti iš dalies arba visiškai pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, tai yra nuo patalpinimo interneto svetainėje dienos.

7.2. Jei nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, turite teisę jos atsisakyti raštu, su sąlyga, kad prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.

7.3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja versija.

7.4. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.