karatė mokykla BUDORA - karatė ir fizinio rengimo treniruotės visiems

Mūsų klube sportuojant keliems šeimos nariams, taikome šeimos nuolaidas >>>

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšelis – tai savivaldybės skiriama kompensacija 1 pasirinktam vaiko būreliui. Vilniaus miesto savivaldybėje NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir sudaro 20 Eur. (nuo balandžio 1 d. - 25 Eur.). Molėtų rajono savivaldybėje skiriamas nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. ir sudaro 15 Eur. NVŠ krepšelis taikomas karatė arba fizinio rengimo treniruotėms.
Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos:

    • NVŠ krepšelį gali gauti vaikai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1-12 klasių mokiniai). Ikimokyklinukams NVŠ krepšelis negali būti taikomas.
    • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną (1) pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas (2 ir daugiau treniruotės) per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos).
    • Tėvai, norintys vaikui gauti 15 arba 20 eurų (nuo balandžio 1 d. - 25 Eur.) NVŠ krepšelį, turi sudaryti Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį. Sutartys dėl krepšelių yra sudaromos kasmet.
    • Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. Skirto finansavimo dydis kiekvienai įstaigai yra ribotas, todėl pirmiausia krepšeliai suteikiami pažymas pateikusioms socialiai remtinoms bei daugiavaikėms šeimoms, po to kitiems klubo nariams, kurie pagal registraciją pateikė tinkamai užpildytą sutartį. 
    • Pagal jūsų reg. formoje išreikštą poreikį, rugsėjo mėn. Jums bus suformuotos NVŠ sutartys savitarnoje, kurias gausite el. paštu ir turėsite pasirašytas atsiųsti atgal. Rekomenduojame sutartis pasirašyti el. parašu.