Close

Moksleivių taurės varžybos 2019

 • Vieta: „Kėdainių Arena“, J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai
 • Laikas: 2019 m. lapkričio 24 d., sekmadienis. Mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas – 10:00; varžybų pradžia – 11:00.
 • Registracija iki lapkričio 17 d. 15 val.

Kita svarbi informacija:

 • Varžybose gali dalyvauti sportininkai, turintys karatė diržą nuo 7 kyu.
 • Dalyvių skaičius klubams – nedaugiau kaip 2 dalyviai į svorio kategoriją. Jeigu užsiregistruos daugiau nei po 2 sportininkus į vieną kategoriją, gali būti organizuojamos atrakinės kovos (lapkričio 18 d. vakare). Apie tai sportininkai bus informuoti asmeniškai.
 • Varžybose negali dalyvauti 2019 metų jaunių ir jaunučių rinktinių nariai.
 • Varžyboms reikalinga Lietuvos sporto medicinos centro (dispanserio) pažyma arba šeimos gyd. pažyma, kurioje parašyta “karatė varžybose dalyvauti gali” (068/a forma). Jei iki registracijos pabaigos nespėjate gauti pažymos, galite ją atsiųsti el. paštu viktorija@budora.lt iki lapkričio 22 d. 15 val.
 • Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu.
 • Visiems varžybų dalyviams, treneriams ir teisėjams bus suteiktas maitinimas.
 • Sportininkas, neturintis gydytojo leidimo ir (arba) tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus diskvalifikuotas.
 • Sportininkas varžybose privalo turėti Budo pasą. Jei Budo paso neturi, registruojantis reikia pažymėti, kad norite pirkti Budo pasą, ir po varžybų treneris vaikui jį atiduos. Taip pat būtina turėti EKO2019 lipduką. Jei jo neturite, tai ppat galite užsisakyti registruodamiesi.
 • Jeigu varžybų dieną sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų apsaugomis) viršys 2 kg kategorijos normą, sportininkas bus diskvalifikuotas ir skiriama nuobauda 15 Eur.

DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS

Amžiaus grupės :
– U 10 grupė (2009 m. gim.)
– U 11 grupė (2008 m. gim.)
– U 12 grupė (2007 m. gim.)
– U 13 grupė (2006 m. gim.)
– U 14 grupė (2005 m. gim.)
– U 16 grupė (2003, 2004 m. gim.)
– U 18 grupė (2001, 2002 m. gim.)

KUMITE

U 10 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, +45) kg
Mergaičių svorio kategorijos: (-30, -35, -40, +40) kg. 
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min., pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).

U 11 amžiaus grupė:
Berniukų ir mergaičių svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, -50, +50) kg
Mergaičių svorio kategorijos: (- 35, -40, -45, +45) kg
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min., pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).

U 12 amžiaus grupė:
Berniukų ir mergaičių svorio kategorijos: (-35, -40, -45, -50, -55, -60, +60) kg
Mergaičių svorio kategorijos: ( -40, -45, -50, +50) kg
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min., pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).

U 13 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70) kg
Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg
Taisyklės (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5min., pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).

U 14 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-45, -50, -55, -60, -65, -70, +70) kg
Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg
Taisyklės (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5min., pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).

U 16 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg
Mergaičių svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, +65) kg
Taisyklės (berniukai ir mergaitės semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė – 1,5 min., pratęsimas – 1 min.

U 18 amžiaus grupė:
Vaikinų kumitė – svorio kategorijos (-60, -65, -70, -75, -80, +80) kg.;
– taisyklės pilnas kontaktas, kojų smūgiai į galvą – tik lengvas prilietimas, su šalmais, kojų ir kirkšnies apsaugomis (2 min.; 2 min.; 1 min.);
Merginų kumitė – svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, +65) kg.;
– taisyklės pilnas kontaktas, kojų smūgiai į galvą – tik lengvas prilietimas, su šalmais, kojų, krūtinės (nedengiančios pilvo ar jo dalies) ir kirkšnies apsaugomis (2min; 2min; 1min.)

 

Tėvų sutikimas

 

Paaiškinimai

Budo pasas – tai karatė sportininko pasas. Budo pasas yra privalomas, norint dalyvaujant Lietuvos čempionatuose. Budo pasas galioja tik tada, kai yra pilnai užpildyta informacija apie asmenį, įklijuota fotonuotrauka ir Eko lipdukas. Pase yra fiksuojama informacija apie išlaikytus kvalifikacinius diržų egzaminus, dalyvautas varžybas, stovyklas, seminarus ir pan. Rekomenduojama Budo pasą pildytis patiems, jei jis nėra užpildomas per renginius, kuriuose asmuo dalyvauja (varžybas, egzaminus ir pan.).
Budo paso kaina – 12 Eur. Budo pasą galima užsisakyti registruojantis į varžybas (gausite po varžybų).

EKO lipdukas – tai priklausymo Europos Karate Organizacijai ženklas. Lipdukas žymi einamuosius metus, todėl kiekvienais naujais kalendoriniais metais reikia įsigyti naują EKO lipduką. EKO lipdukas yra privalomas, norint dalyvauti Lietuvos čempionatuose. Lipduko kaina – 4 Eur. EKO lipduką galima užsisakyti registruojantis į varžybas (gausite po varžybų).