fbpx
Close

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

15 eurų Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšelis – tai savivaldybės skiriama 15 eurų kompensacija 1 pasirinktam vaiko būreliui. Vilniaus miesto savivaldybėje NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Molėtų rajono savivaldybėje skiriamas nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. NVŠ krepšelis taikomas tik karatė pobūdžio treniruotėms.

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos:

  • NVŠ krepšelį gali gauti vaikai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1-12 klasių mokiniai).
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną (1) pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas (2 ir daugiau treniruotės) per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos).
  • Tėvai, norintys vaikui gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, turi sudaryti Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį. Sutartys dėl krepšelių yra sudaromos kasmet.
  • Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. Skirto finansavimo dydis kiekvienai įstaigai yra ribotas, todėl pirmiausia krepšeliai suteikiami pažymas pateikusioms socialiai remtinoms bei daugiavaikėms šeimoms, po to kitiems klubo nariams, kurie pagal registraciją pateikė tinkamai užpildytą sutartį. 

Esame įtraukti į akredituotų programų sąrašą 2020-2021 metams, artimiausiu metu pateiksime informaciją, kaip reikia registruotis bei pildyti sutartis 15 eurų kompensacijai gauti (tai galėsite padaryti naujoje savitarnoje).