Close

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

15 eurų Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšelis – tai savivaldybės skiriama 15 eurų kompensacija 1 pasirinktam vaiko būreliui. Vilniaus miesto savivaldybėje NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Molėtų rajono savivaldybėje skiriamas nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. NVŠ krepšelis taikomas tik karatė pobūdžio treniruotėms.

Esame įtraukti į akredituotų programų sąrašą 2019-2021 metams, todėl iki rugsėjo 23 d. imtinai galite registruotis bei pildyti sutartis ir jau nuo spalio 1 d. galėsite gauti 15 eurų kompensaciją.

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos:

 • NVŠ krepšelį gali gauti vaikai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (1-12 klasių mokiniai).
 • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną (1) pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas (2 ir daugiau treniruotės) per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos).
 • Tėvai, norintys vaikui gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, turi sudaryti Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį. Sutartys dėl krepšelių yra sudaromos kasmet. Dėl sutarties kreiptis el. p. ligita@budora.lt arba ausra@budora.lt .
 • Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. Skirto finansavimo dydis kiekvienai įstaigai yra ribotas, todėl pirmiausia krepšeliai suteikiami pažymas pateikusioms socialiai remtinoms bei daugiavaikėms šeimoms, po to kitiems klubo nariams, kurie pagal registraciją pateikė tinkamai užpildytą sutartį. Dėl išsamesnės informacijos, rašykite el. p. ligita@budora.lt arba ausra@budora.lt

NVŠ sutarties pildymo taisyklės:

 • Sutartis pildoma kompiuteriu;
 • Sutartyje geltona spalva pažymėtas vietas PRIVALOMA užpildyti. Vietoje geltonos spalvos arba geltonai pažymėto teksto įrašykite reikiamą informaciją;
 • Sutarties registracijos datą ir numerį pildo sporto klubo atstovas.
 • Sutartis pasirašoma ranka.
 • Sutarties formos negalima keisti arba kitaip koreguoti, nes ji yra patvirtina Švietimo ir mokslo ministerijos.
 • Privaloma užpildyti visus duomenis.
 • Sutartis sudaroma NVŠ finansavimo laikotarpiui. Kiekvienais metais sutartys yra pasirašomos iš naujo.
 • Sutarties lapai nuskanuoti vienas paskui kitą ir pateikiami viename dokumente (PDF formatu). 1 vaikas = 1 skanuota sutartis, kuri pavadinama vaiko VARDAS PAVARDĖ.

DĖMESIO! Jei pateiksite netinkamai užpildytą arba nepilnai užpildytą sutartį, esant galimybei ją 1 kartą grąžinsime pakoregavimui. Pakartotinai atsiuntus netinkamai užpildytą sutartį, sutartis bus atmetama ir NVŠ krepšelis nebus skiriamas.

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis