Close

Įgyvendinami projektai

 

 

 

 

 

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Karatė mokyklos Budora sporto bazės plėtra“ (SP2019-1-144). Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sveiką gyvenseną per kūno kultūrą ir sportą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. Šio tikslo siekiama plečiant ir stiprinant Budora sporto bazę, didinant paslaugų asortimentą, skleidžiant informaciją apie sporto naudą, sukuriant galimybę įvairioms socialinėms grupėms dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Projekto metu bus įrengta moderni sporto bazė Baltupių progimnazijos patalpose, sukurtos sąlygos įvairaus amžiaus, įvairių socialinių grupių fizinio aktyvumo veikloms. Projektas taip pat prisideda prie neįgaliųjų sporto plėtros – atnaujinama sporto bazė bus pritaikyta žmonių, turinčių judėjimo negalią, fizinio aktyvumo veikloms. Projekto įgyvendinimas vyks iki 2021 metų sausio mėnesio.

 

Sporto klubas „Budora“ sėkmingai baigė įgyvendinti valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Sporto inventoriaus įsigijimas karatė mokyklos Budora paslaugų kokybės gerinimui“ (Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0284). Projektą administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Projekto tikslas –skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, sukuriant kokybišką aplinką ir tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai bei stiprinant Lietuvos sportininkų aukšto meistriškumo rengimo bazę. Projekto metu pasiekti pagrindiniai uždaviniai – įsigytas sporto ir specialusis karatė inventorius. Šiuo projektu karatė mokykla Budora gerina sporto infrastruktūros kokybę – tinkamas inventorius didina klubo narių motyvaciją, padeda pritraukti naujų narių, suteikia tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai. Specialus karatė inventorius pagerina jaunųjų sportininkų ugdymo sąlygas, užtikrina profesionalių sportininkų treniruočių kokybę, padeda didinti meistriškumą ir siekti aukštų rezultatų nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.