fbpx
Close

Įgyvendinami projektai

  Vilniaus miesto savivaldybė – ilgametis ir nuolatinis mūsų sporto klubo rėmėjas. 

2018 – 2021 m. įgyvendino penkis Vilniaus sav. finansuotus projektus: Vaikų vasaros poilsio programos projektai, kurių pagalba surengė dienos sporto stovyklas vasaros ir moksleivių atostogų metu.

2018 m. Vilniaus sav. Kūno kultūros ir sporto programos projektą „Įvairių amžiaus grupių vaikų pasirengimas ir dalyvavimas 2018 metų Lietuvos ir Europos čempionatuose“ (Sutarties Nr. A291-1017/18(2.2.1.95-TD2), kurio metu buvo įsigytas sportinis inventorius.

2019–2021 m. Vilniaus sav. projektą „Kiokušin karatė sporto profesionalų ugdymas Vilniaus mieste“ (Sutarties Nr. A291- 731-2019) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 30-568/19 „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos projektams“). Projekto trukmė – 3 metai, gautos lėšos skirtos Budora klubo sportininkų pasirengimui Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatams.

2020 m. Vilniaus sav. finansuojamus projektus: „Vilniaus jaunimo savanorystės skatinimas bei emocinės ir fizinės sveikatos ugdymas, įgyvendinant sporto klubo Budora jaunųjų trenerių (asistentų) ugdymo programą“, kurio metu buvo siekiama įtraukti Vilniaus jaunimą į sportinę veiklą, skatinti savanorystę, supažindinti su trenerio darbu, sudominti karjeros galimybėmis, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą.

 

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Sporto inventoriaus įsigijimas sporto klubo Budora paslaugų plėtrai“ (Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1164). Sporto klubas Budora šiuo projektu siekia skatinti Vilniaus gyventojų fizinį aktyvumą, sukurdamas kokybišką ir saugią aplinką fizinio lavinimo veiklai Baltupių progimnazijoje. Projekto metu įsigyjamas sporto inventorius bus skirtas Baltupių progimnazijos salei aprūpinti, kuri šiuo metu baigiama įrengti. Sporto inventorius yra skirtas fizinio rengimo treniruotėms vaikų ir suaugusiųjų grupėse. Fizinio rengimo treniruotės puikiai lavina kūną, didina fizinį pajėgumą ir ištvermę, pritaikomos visoms amžiaus grupėms ir grupiniams, ir individualiems užsiėmimams. Projekto metu Baltupių sporto bazėje tris kartus per savaitę bus organizuojamos nemokamos fizinio rengimo treniruotės vaikams, suaugusiems ir šeimoms. Treniruočių tikslas – įtraukti Baltupių gyventojus į fizinio aktyvumo veiklas, palaikyti reguliarią fizinio aktyvumo veiklą ir tęstinumą, pritraukti lankytojus į atnaujintą sporto bazę.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Kvalifikacijos tobulinimas, įgyvendinant karatė ir fizinio ugdymo programą sporto klube Budora“ (Nr. SRF-KT-2021-1-0975)Šiuo projektu siekiama tobulinti sporto klubo administracijos, trenerių ir asistentų kvalifikaciją, įgyvendinant vaikų karatė ir fizinio ugdymo programą. Dirbant su vaikais, reikia ne tik gerai išmanyti vaikų fiziologiją ir anatomiją, bet ir būti puikiu pedagogu ir psichologu, turėti organizacinių gebėjimų. Projekto metu Vilniaus ir Molėtų ugdymo įstaigose bus diegiama nauja, mokslinėmis žiniomis pagrįsta vaikų karatė ir fizinio ugdymo metodika, adaptuota skirtingo amžiaus bei fizinio pajėgumo vaikams.  Į ugdymo procesą bus įtraukiami vaikų tėvai ir globėjai, sudarant galimybę nuolat stebėti vaiko pažangą, suteikiant reikalingas konsultacijas, atskleidžiant reguliaraus fizinio aktyvumo nauda vaiko fizinei bei psichinei sveikatai, asmeninei, šeimos ir bendruomenės gerovei, informuojant apie gerąsias praktikas ir sveikos gyvensenos principus.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Sporto ir sveikatingumo propagavimas Vilniaus visuomenėje“ (Nr. SRF-SRO-2021-1-1196). Šio projekto idėja – didelio masto sporto renginio organizavimas Vilniaus miesto gyventojams. Šio renginio tikslai – įtraukti visuomenę į fizinio aktyvumo veiklas, pasiūlyti aktyvų laisvalaikį šeimoms, supažindinti su karatė sportu, sudominti fizinio lavinimo veikla. Sporto renginio metu bus pristatoma karatė sporto technika ir grožis, organizuojamos rungtys, žaidimai ir užduotys šeimoms, aktyvios pramogos vaikams, vykdoma švietėjiška veikla apie sporto naudą organizmui. Masiniai vieši fizinio aktyvumo renginiai pritraukia daug lankytojų, turi skatinamąjį poveikį visuomenei ir yra puiki sporto informacijos sklaidos priemonė, nes vizualiniais, teoriniais ir praktiniais metodais skatina dalyvius užsiimti sveikatai naudinga veikla, taip didindami visuomenės fizinio aktyvumo raštingumą ir visų amžiaus grupių fizinį aktyvumą.

Sporto klubas „Budora“ sėkmingai įgyvendino valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Budoros taurės varžybos“ (Nr. SRF-SRO-2020-1-0176). Projektą administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas.  Karatė mokyklos „Budora“ projekto tikslas – didinti karatė sporto žinomumą ir masiškumą, stiprinti Lietuvos karatė sporto bendruomenę, ugdyti sportininkų meistriškumą ir motyvaciją siekiant aukščiausių sportinių rezultatų. Varžybos Vilniuje visada pritraukia daug dalyvių iš kitų miestų, nes suteikia galimybę varžytis su stipriausiais sostinės klubais, įgyti patirties, konkurencingumo. Projektas prisidės prie Lietuvos karatė sporto klubų bendradarbiavo, bendruomeniškų ryšių palaikymo, karatė sporto puoselėjimo ir Lietuvos karatė bendruomenės stiprinimo. Vaikai ir jaunimas dalyvaus projekto veiklose kaip sporto renginių dalyviai, varžybų teisėjai, asistentai ir savanoriai, padėsiantys organizuoti sporto renginį.

Sporto klubas „Budora“ įgyvendina bendrai valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Karatė mokyklos Budora sporto bazės plėtra“ (SP2019-1-144). Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sveiką gyvenseną per kūno kultūrą ir sportą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. Šio tikslo siekiama plečiant ir stiprinant Budora sporto bazę, didinant paslaugų asortimentą, skleidžiant informaciją apie sporto naudą, sukuriant galimybę įvairioms socialinėms grupėms dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Projekto metu įrengta moderni sporto bazė Baltupių progimnazijos patalpose, sukurtos sąlygos įvairaus amžiaus, įvairių socialinių grupių fizinio aktyvumo veikloms. Projektas taip pat prisideda prie neįgaliųjų sporto plėtros – atnaujinama sporto bazė pritaikyta žmonių, turinčių judėjimo negalią, fizinio aktyvumo veikloms.

Sporto klubas „Budora“ sėkmingai baigė įgyvendinti valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotą projektą „Sporto inventoriaus įsigijimas karatė mokyklos Budora paslaugų kokybės gerinimui“ (Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0284). Projektą administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Projekto tikslas –skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą, sukuriant kokybišką aplinką ir tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai bei stiprinant Lietuvos sportininkų aukšto meistriškumo rengimo bazę. Projekto metu pasiekti pagrindiniai uždaviniai – įsigytas sporto ir specialusis karatė inventorius. Šiuo projektu karatė mokykla Budora gerina sporto infrastruktūros kokybę – tinkamas inventorius didina klubo narių motyvaciją, padeda pritraukti naujų narių, suteikia tinkamas sąlygas fizinio lavinimo veiklai. Specialus karatė inventorius pagerina jaunųjų sportininkų ugdymo sąlygas, užtikrina profesionalių sportininkų treniruočių kokybę, padeda didinti meistriškumą ir siekti aukštų rezultatų nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.