Close

DOJO taisyklės

Lankomumo tvarka ir kontrolė:

 1. Mokestis už einamąjį mėnesį renkamas iki einamojo mėnesio 15 dienos.
 2. Mokėti galima grynaisiais instruktoriui arba pavedimu į klubo sąskaitą. Mokėdami nurodykite tik vaiko vardą ir pavardę.
 3. Jeigu klubo narys dėl sveikatos problemų praleidžia treniruotę (-es) ir instruktoriui pristato tai patvirtinančią med. pažymą, kito mėnesio mokestis jam sumažinamas.
 4. Dėl asmeninių priežasčių mokestis mažinamas tik vieną kartą metuose, el. paštu info@budora.lt nusiuntus prašymą.

Taisyklės – tai sveikas protas. Negalima pateisinti tingumo ir taisyklių nesilaikymo. Tyčinis taisyklių nesilaikymas yra rimtas įžeidimas karate filosofijoje. Atkakliai vykdykite taisykles, nes jos yra jūsų mokymo dalis. Su laiku jos taps jūsų antra prigimtimi.

Dodžo – tai ne tik sporto salė arba koks nors senas treniruoklių centras. Su juo turi būti elgiamasi kaip su religine šventykla, kuri reikalinga susikoncentruoti, norint tobulinti dvasią. Karate-do reikalauja charakterio tobulinimo, o ne didelių raumenų. Rūpinkitės ir didžiuokitės savo “dodžo”, priimkit jį kaip šventyklą. Paprastas baltas kostiumas, kurį nešioja kiekvienas (nuo vadovų iki naujokų) primena tokią gerovę, kaip kuklumas. Visi žmonės yra lygūs ir tik iliuzija leidžia manyti, kad kažkas yra geresnis. Žmonės skiriasi tik požiūriu į treniruotes atkaklumu ir širdies kuklumu. Niekas ilgai neklausys pagyrūno, net jeigu jis yra galingas (stiprus). Būkit kantrus moksle. Labai dažnai karate laiko tik grubiu ir reikalaujančiu daug energijos sportu, kuris tarnauja tik nereikšmingiems tikslams ir moko savo narius, kaip mušti vienam kitą bjauriausiais būdais. Be mandagumo “dodžo” greit tampa pilnu grubių ir piktų žmonių. Būkite nuoširdūs įsisavinant ir įgyvendinant “dodžo” etiketą. Ceremonija be nuoširdumo yra veidmainystė, kuri nepuošia kovotojo. Karatistas turi išsiskirti savo mandagumu, sveiku akių blizgesiu ir judrumu.

“DODŽO” ETIKETO TAISYKLĖS
 1. Įeinant ir paliekant “dodžo” visada atsistokit veidu į priekį, nusilenkit ir pasakykit: “Os”, po to apsisukit ties kitų mokinių, nusilenkit ir dar kartą pasakykit: “Os”.
 2. Pavėlavęs į užsiėmimus, priklupkit ant kelių “saiza” pozoje veidu į paskutines grupės eiles. Laukit užmerkę akis “mokuso”. Kai į jus kreipsis, nusilenkit, likdami “saiza” pozoje. Kai jums leis dalyvauti užsiėmime – atsistokit, garsiai pasakykit: “Os” ir prisijunkit prie paskutinių grupės eilių.
 3. Nenusiimkit jūsų “dogi” (kimono) dalių per treniruotę, kol jums to neleis padaryti.
 4. Nevalgykit, nekramtykit gumos, nerūkykit ir negerkit “dodžo” (salėje).
 5. Kai jūsų prašo atsistoti į tam tikrą pozą arba užimti tam tikrą vietą treniruotės pradžioje arba pabaigoje, judėkit greitai, nevaikščiokit lėtai.
 6. Niekada nebandykit atlikti “kumite” (dvikovos) be instruktoriaus. Praktikuojant “kumite” su juodo diržo savininku, darykite viską, ką pajėgiate, bet su derama pagarba šiam laipsniui. Jei jums atrodo, kad galite mušti stipriau, muškit, bet atminkite, kad dvikovoje atsižvelgiama į jūsų žemesnį laipsnį, todėl nemušama iš visos jėgos.
 7. Nekvieskite į “kumite” kovotoją, kurio laipsnis yra aukštesnis. Bet neatsisakykite, jeigu jus pakvietė aukštesnio laipsnio kovotojas.
 8. Susikaupkit, būkit dėmesingi per treniruotes. Stenkitės, kad treniruočių metu nei jūs, nei kiti mokiniai negautų traumų.
 9. Neišeikit iš eilės be instruktoriaus leidimo. Negalima eititarp eilių arba tarp instruktoriaus ir atliekančio pratybas asmens.
 10. Kreipkitės į instruktorių “Sensej”, “Sempaj” arba “Šichan”. Nesikreipkit į instruktorių vardu.
 11. Nesibarkit, nekikenkit, nekalbėkit, nesidėkit atsipalaidavę ir būkit dėmesingi treniruotėse. Rimtai žiūrėkite į treniruotes. Tai ne vieta juokauti. Karatistas visada budrus ir gerai elgiasi. Aukšto laipsnio turėjimas (ypač juodojo diržo) neleidžia atsipalaiduoti ir negerbti “dodžo”. Negaišinkit savęs ir kitų. Mokinys privalo pasilikti “dodžo” iki paskutinio ritualinio nusilenkimo treniruotės pabaigoje. Šios taisyklės nesilaikymas nepriimtinas.
 12. Jūsų “dogi” (kimono) visa turi būti švarus ir sutvarkytas, diržas turi būti išdžiovintas, bet neišskalbtas, nes jis simboliškai yra jūsų atkaklumo treniruotėse įrodymas. Mokykitės gerbti diržą, kaip treniruočių atkaklumo simbolį.
 13. Atidžiai klausykite instruktoriaus nurodymus. Nepamirškite, kad instruktorius nepaprašys jūsų padaryti tai, ką nedaro pats. Vykdykit visus instruktoriaus nurodymus, garsiai sakydami: “Os”.
 14. Instruktorių reikia gerbti. Karate prasideda ir baigiasi mandagumu. Jeigu jūs negalite parodyti pagarbos kitam žmogui, kuris skiria savo laiką jūsų mokymui, tai jūs nepriklausote karate. Niekada nesiginčykite dėl jo/jos nurodymų, niekada nekalbėkite salėje, jeigu instruktorius jūsų nepaklausė. Toks paklusnumas leidžia atsirasti tarpusavio pasitikėjimui tarp mokinio ir instruktoriaus, kuris pagreitina įsisavinimą ir mokimo procesą.
 15. Nenešiokite į treniruotes papuošalų, tai padės užtikrinti jūsų saugumą.
 16. Jūsų nagai (rankų ir kojų) turi būti švarūs ir trumpai nukirpti Treniruotėse jūs dirbate su kitais žmonėmis – gerbkite juos. Niekam nepatinka treniruotis su nešvariais žmonėmis.
 17. Būtinai nueikite į tualetą iki treniruotės. Atsitiktinis smūgis į pilvą (arba šlapimo pūslę) gali būti labai pavojingas. Stenkitės nepamiršti, kad treniruotis su pilnu skrandžiu nesveika, todėl nevalgykit bent valandą iki užsiėmimo.

SĖKMĖS JUMS SIEKIANT TIESOS!