fbpx
Close
asistentų programa

Asistentų programa

Jaunųjų trenerių ugdymo programa arba Asistentų programa – tai sporto klubo „Budora“ sudaryta programa, kurios tikslas praktinių bei teorinių užsiėmimų metu:

 • supažindinti su trenerio profesija bei pagrindiniais treniravimo principais;
 • gilinti žinias apie vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną;
 • stiprinti programos dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
 • ugdyti pasitikėjimą savimi;
 • tobulinti gebėjimą perteikti žinias;
 • gabiausius programos dalyvius parengti Sporto klubo trenerio darbui.

Kas vyksta programos metu?

 • Mokymas pagal detalų sezono ugdymo planą, sudarytą, atsižvelgiant į sportininko amžių bei gebėjimus.
 • Praktiniai užsiėmimai su paskirtu treneriu nuotolinių arba salėje vykstančių treniruočių metu.
 • Kasmėnesiniai asistentų susitikimai, kurių metu patyrusi trenerė dalinasi teorinėmis žiniomis apie treniravimą (treniruotės vedimo principai, ugdymo metodais, struktūra, kt.), atsako į asistentams kylančius klausimus.
 • Reguliarus teorinių ir praktinių žinių įvertinimas.
 • Sezono pabaigoje pateikiamas bendras viso sezono asistento veiklos įvertinimas ir rekomendacijos tolimesniam darbui.

Kas gali tapti Asistentų programos dalyviu?

 • Vyresni kaip 14 metų Sporto klubo auklėtiniai.
 • Turintys ne žemesnį kaip 6 Kyu diržą.

* Privalumas, jeigu aktyviai kaupiate patirtį dalyvaudami varžybose ir sporto renginiuose.

Dalyvavimas programoje bus sėkmingesnis, jei

 • tau patinka ir nori dirbti su vaikais;
 • esi komunikabilus, empatiškas, atsakingas;
 • gerai kalbi lietuvių kalba.

Asistentų programos dalyvio (asistento) atsakomybės*:

 • Motyvuotai siekti pažinti trenerio darbą.
 • Sąžiningai ir atsakingai asistuoti treniruotėse.
 • Įsisavinti suteikiamas teorines ir praktines žinias.
 • Atsakingai atlikti Asistentų programos koordinatorės paskirtas užduotis.

*Visi Asistentų programos dalyviai yra supažindinami su išsamiu programos dalyvių atsakomybių aprašymu, detalia mokymų programa, vertinimo kriterijais.

Programos dalyviai pagal amžių, gebėjimus, treniruojančio trenerio įvertinimą bei patirtį skirstomi į 4 lygius:

 • Pradedantysis asistentas (amžius 14-15 metų). Laukiamas rezultatas. Šio lygio mokymo programos dalyvis, sezono pabaigoje: Gebės analizuoti ir aptarti treniruotės eigą, palaikyti tvarką treniruotėje ir prižiūrėti sportuojančius ugdytinius, vesti apšilimą bei dirbti su maža ugdytinių grupe, šiems rengiantis egzaminui.
 • Pažengęs asistentas (amžius 16-17 metų). Laukiamas rezultatas. Šio lygio mokymo programos dalyvis, sezono pabaigoje: Gebės vesti atskiras apšilimą ir tempimo pratimus visai grupei, analizuoti ir aptarti treniruotės eigą, palaikyti tvarką treniruotėje ir prižiūrėti sportuojančius ugdytinius, bei dirbti su maža ugdytinių grupe, šiems rengiantis egzaminui.
 • Vyresnysis asistentas (amžius 17-18 metų). Laukiamas rezultatas. Šio lygio mokymo programos dalyvis, sezono pabaigoje: Gebės vesti atskiras treniruotės dalis, parengti treniruotės planą, analizuoti ir aptarti treniruotės eigą, išmanys treniruotės struktūrą, gebės palaikyti tvarką treniruotėje ir prižiūrėti sportuojančius ugdytinius.
 • Vyriausiasis asistentas (amžius 18+ metų). Laukiamas rezultatas. Šio lygio mokymo programos dalyvis, sezono pabaigoje: Gebės savarankiškai vesti treniruotes, parengti treniruočių planus visam sezonui ir bus svarstoma(s) kaip kandidatė (as) į sporto klubo trenerės (io) poziciją

Nori dalyvauti Asistentų programoje? Užsiregistruok iki kiekvienų metų gegužės 31 d., užpildydama(s) žemiau esančią registracijos formą. 

Tėvų globėjų sutikimas sudaryti sutartį.

SVARBU! Šiuo metu registracija vyksta į 2021/2022 m. sezono Asistentų programą, kuri prasidės nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Kandidatų į Asistentų programą registracijos anketa
Jeigu niekur nesimokai, įrašyk "-"
Įrašyk savaitės dienas bei laiką, kada galėtum asistuoti treniruotėse
Šis sutikimas su užpildytais vieno iš tėvų/globėjų duomenimis turi būti pateikti Sporto klubui „Budora“, kai Savanoriškos veiklos sutartį pasirašo asmuo, kuriam sutarties sudarymo dieną 14–17 metų (imtinai).