Close

7 KYU (geltona juostelė)

Neko Aši Dači

 

Stovėsena
Iš Yoi Dači ženkite pirmyn kaire koja per pėdos ilgį (priekinės pėdos kulnas ties galinės pėdos pirštų galais). Stovėsenos plotis 5-10 cm. Galinė pėda pasukta 45° kampu. 90% svorio turi būti ant galinės, 10% ant priekinės pėdos. Judėjimas, apsisukimas ir sugrįžimas šioje stovėsenoje toks pats kaip ir Kokutsu Dači.

 

 

 

 

 

 

 

Tetsui Komekami Uči

 

Rankų smūgiai
Kairę ranką užsimokite už iš pakaušio. Dešinę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje, smilkinių aukštyje.

 

 

 

Tetsui Oroši Ganmen Uči

 

Rankų smūgiai
Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite iš viršaus dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami i Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio linijoje, kaktos aukštyje.

 

 

 

Tetsui Hizo Uči

 

Rankų smūgiai
Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite iš viršaus dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje bambos aukštyje.

 

 

 

Tetsui Yoko Uči

 

Rankų smūgiai
Džodan, užsimokite kairiu kumščiu iš dešinės galvos pusės (prie dešinės ausies), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kairiu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį į dešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoje smakro aukštyje.

Čudan, užsimokite kairiu kumščiu po dešine pažastimi (delninis kumščio paviršius atsuktas į save), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kairiu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį į dešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoje pažasties aukštyje.

Godan, sukryžiuokite abi rankas virš galvos, taip kad smūgiuojanti ranka būtų priekyje. Smūgiuokite žemyn į Gedan lygį. Kumštis turi sustoti kirkšnių aukštyje, pagrindu atsuktas į viršų.

 

 

 

Seiken Mavaši Gedan Barai

 

Blokai
Seiken Mavaši Gedan Barai labai panašus i įprastą Mae Gedan Barai, tačiau blokuojami ranka juda puslankiu. Pakelkite blokuojančią ranką virš galvos taip, kad alkūnė būtų nukreipta žemyn. Kita ranka turi saugoti kirkšnį. Blokuokite žemyn prieš savo veidą ir korpusą tuo pat metu kitą ranką atitraukdami į Hikete.

 

 

Šuto Mavaši Uke

 

Blokai
Dešinės rankos pirštų galai centro linijoje, akių aukštyje. Kaires ranka laikoma prispausta prie kūno ties saulės rezginiu, pirštai nukreipti į priekį. Patraukite abi rankas žemyn link kirkšnių, delnai suglausti (kairys iš viršaus). Po to abi plaštakos (natūraliai besisukdamos viena kitos atžvilgiu) eina link dešinio klubo, apskritu judesiu kyla aukštyn link galvos ir virš jos Iš viršutinio taško dešine ranka Šuto (delno briauna) kerta vidurio linijoje raktikaulio aukštyje, o kairė ranka pritraukiama prie saulės rezginio.

Šuto Mavaši Uke – sunki technika, reikalaujanti ilgo treniravimosi.

 

 

 

 

 

 

Mae Čusoku Kege

Kojų smūgiai (spyriai)
Skirtingai nei atliekant Mae Geri, koją mosto metu reikia laikyti tiesią. Iš Yoi Dači mokite koją centro linijoje kiek galima aukščiau suformavę Ćusoku (pėdų pagalvėles).

 

 

 

 

 

 

 

 

Haisoku Mavaši Uči Kege

 

Kojų smūgiai (spyriai)
Haisoku Mavaši Uči Kege – puslankio formos kojos mastas. Kryptis – iš vidaus į išorę. Smūgio metu Haisoku (pėdos keltis) iš vidaus kerta centro liniją.

 

 

 

 

 

 

Sokuto Yoko Kege

 

Kojų smūgiai (spyriai)
Iš Kiba Dači Ženkite pirmyn statydami koją iš priekio ir mokite tiesią koją apskritimu aukštyn. Smugiukite kuo aukščiau suforrnavę Sokuto įšorinė pėdos briauna). Nuleidę koją pastatykite žingsnį į priekį ir atsistokite i Kiba Dači.

 

 

 

 

Kata:

Pinan Sono Iči