Close

1 DAN (juodas diržas)

Morote Haito Uchi

 

Jodan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija Jodan aukštyje ir vėl atitraukite abi rankas į Hikite poziciją.

Chudan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija saulės rezginio aukštyje ir vel atitraukite abi rankas į Hikite poziciją.

 

 

 

 

 

 

Haito Uchi

 

Jodan – Smūgiuokite Haito Iankiniu judesiu galvos aukštyje.
Chudan – Taip pat kaip Jodan, tik šonkaulių aukštyje.
Gedan – Smūgiuojame Haito į tarpkojį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morote Kake Uke

Jodan – Blokuokite galvos aukštyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį.

Chudan – Blokuokite Chudan lygyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį į saulės rezginį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osae Uke

Kairiąja ranka blokuokite iš viršaus į apačią ir sustokite ties saulės rezginiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morote Haito Uchi Uke

Dešinė ranka Hikite pozicijoje, kairė ant dešiniosios delnu žemyn. Blokuokite Uchi kryptimi Chudan lygyje.

 

 

 

 

 

Kake Geri (Kakato)

Jodan – Ženkiteį priekį dešniąja koja taip kad ji kryžiuotųsi už kairiosios. Spirkite Iankiniu jūdesiu Kakato įsivaizduojamam priešininkui į apatinį žandíkaulį.
Chudan – Atliekamas taip pat kaip Jodan, tik smūgiuojate į šonkauiius.
Yra ir Kake Geri Chusoku (pėdų pagalvėlė), kuris smūgiuojamas kaip ir Kake Geri (Kakato), skiriasi tik smūgiavimo paviršius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ushiro Mawashi Geri

 

Jodan – Sukitės ratu ant antraminės kojos, o su kita koja atlikite smūgį į galvą.
Chudan – Skiriasi tik smūgio aukštis.
Gedan – Atliekamas į kojos raumenį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renraku

 

Kata: 

Tensho, Saiha ir Ura Taikyoku Sono Ichi, Ni, San

Kumite:

Jiyu Kumite su daugiau nei 30 priešininkų.